Vzdelávanie / Komunikácia / Manažment / Odborné školenia / Osobný rozvoj

Čomu sa venujeme

- KURZY AKREDITOVANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR

- KURZY - ŠPECIALIZOVANÉ KURZY - TRÉNINGY

- KURZY ŠITÉ NA MIERU

- ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SEMINÁROV

 

Pre záujemcov o vzdelávanie ponúkame praxou overené tréningy v oblasti:

 

Marketingu - obchodné zručnosti, marketing malej firmy, prieskum trhu, psychológia predaja, reklama, cenotvorba, prezentácia firmy

 

Manažmentu - získanie riadiacich a komunikačných zručností, riadenie firmy, personálny manažment, systémy riadenia kvality ISO

 

Projektového riadenia - princípy a systémový prístup projektového riadenia, analýza prostredia - definícia potrieb a cieľov projektu, projektový tím, tvorba projektov v súlade s požiadavkami štrukturálnych fondov EÚ, projektový cyklus - príprava projektov, realizácia, monitoring a vyhodnocovanie

 

Financií - finančné zdroje, úlohy finančného manažéra, finančné výkazy a ich vzájomné prepojenie, financie v kocke, príprava úspešného podnikateľského plánu, finančné plánovanie a finančná analýza

 

Špecializované semináre - napr. rovnosť príležitostí - jeden z princípov EÚ, zamestnanecké zručnosti, motivačný seminár o podnikaní, lektorské zručnosti, telework - inovatívna forma zamestnávania

O nás

SPOLOČNOST ECO POPRAD VÁM PONÚKA AJ:

 

- pomoc pri získavaní grantov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

- odborníkov s 12-ročnou praxou so spracovaním a riadením projektov

- vyhľadávanie projektových partnerov v SR i zahraničí

- expertov v oblasti marketingu, manažmentu a finančného riadenia

- podnikateľské plány a finančné analýzy pre banky a investorov

- kariérne poradenstvo i poradenstvo pre podnikateľov

- semináre inovatívnou formou na základe zahraničného know-how

- odborné publikácie, prezentácie a propagácia na mieru

- špecializované služby v oblasti verejného obstarávania

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+     35+     65+  

Spoločnosť založená:   2003

Vhodné pre:   muži aj ženy

Certifikáty, osvedčenia, diplomy

  osvedčenie o absolvovaní, osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania

KURZY ŠITÉ NA MIERU

- sú najefektívnejšou formou vzdelávania uzavretých skupín účastníkov

 

- ich obsahová náplň i použité metódy sú cielene vybrané podľa presne špecifikovaných požiadaviek organizátora školenia.

 

- lektor - špecialista s praktickými skúsenosťami i naši organizátori sa pružne dokážu prispôsobiť miestu realizácie, stanovenému termínu, dennému harmonogramu i prepojeniu vzdelávania s relaxačnými aktivitami účastníkov vzdelávania.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SEMINÁROV

Lektori:

- interní lektori i externí odborníci z praxe pre danú problematiku

- s lektorskými zručnosťami

 

Používané metódy lektorovania:

- klasické: prednáška, diskusia, praktické príklady a cvičenia

- participatívne: brainstorming, bzučiace skupiny, syndikáty, hranie rolí,...

- na vyžiadanie: videozáznam cvičení a spätná väzba

 

Veľkosť skupiny účastníkov seminára:

- podľa zadania usporiadateľa

- uprednostňujem menšie skupiny 12 - 18 účastníkov

 

Priestory a vybavenie:

- vo vzdelávacích priestoroch alebo v priestoroch vašej organizácie

- moderné didaktické pomôcky a študijné materiály pre účastníkov

 

Ceny lektorovania:

- na základe dohody s organizátorom seminára

- v závislosti od témy seminára, veľkosti skupiny a rozsahu lektorských služieb

- cena odzrkadľuje kvalitu lektora a tiež prípravu materiálov pre účastníkov seminára.

- v prípade série seminárov pre pracovníkov jednej firmy pomôžeme získať nenávratný príspevok na vzdelávanie do výšky 50 % z ceny vzdelávania

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 12 Max: 18


Popis a špecifikácia:

- akreditácia v celkovom rozsahu 360 hod.

- 2-dvojdňové moduly na získanie konkrétnych riadiacich a komunikačných zručnostíDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 12 Max: 18


Popis a špecifikácia:

akreditácia v celkovom rozsahu 296 hod.

1 - 2 týždňové moduly: čo musíme vedieť o podnikaní, podnikateľský plán, poradenstvo, počítač - môj pomocníkDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 12 Max: 18


Popis a špecifikácia:

akreditácia v celkovom rozsahu 304 hod.

2 - 10 dňové moduly: finančné riadenie a cenotvorba, platná legislatíva, jednoduché a podvojné účtovníctvo + nadstavba na PC, finančný plán, moderné metódy finančnej analýzyDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 12 Max: 18


Popis a špecifikácia:

akreditácia v celkovom rozsahu 312 hod.

prevažne 2 - 3 dňové moduly: zamestnanecké zručnosti, pracovno - právne minimum, telework, kariérne poradenstvo a základné počítačové zručnosti


Komentáre

ID: 000189